Firmas nosaukums
Nacionālais veselības dienests
Darbības
nozare
Veselības aprūpes budžeta administrēšana
Juridiskā
adrese
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Faktiskā
adrese
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālruņa
numurs
67043700
Faksa
numurs
67043701
E-pasta
adrese
nvd@vmnvd.gov.lv
Mājas lapas
adrese
www.vmnvd.gov.lv
iet uz firmas
mājas lapu
Apraksts
par firmu
Nacionālais veselības dienests administrē veselības aprūpei paredzētos valsts budžeta līdzekļus, slēdz līgumus un norēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem, veic veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tarifu aprēķināšanu, veido kompensējamo zāļu sarakstu, apstiprina medicīniskās tehnoloģijas un klīniskās vadlīnijas, kā arī vada e-veselības projektus. Iedzīvotāji Nacionālajā veselības dienestā var saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ārstniecības iestādes un ārstniecības personas var saņemt recepšu veidlapas. Ar visiem pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā „NVD pakalpojumi”.